MENU:1 Echtscheiding en ouderschap

Praktijk voor kind, ouders en scheiding

>Echtscheiding en ouderschap

Kinderen en Echtscheiding

Hulp bij het omgaan met de gevolgen voor kinderen

Verantwoording tekst en illustraties van:


Tipfolder Ouderschap na scheidingKinderen en ouderschap bij scheiding , brochure voor oudersTekst:
De tekst is geschreven door Gerda M.M. de Boer en Thera Mertens, oprichters van de Praktijk voor kind, ouders en scheiding te Alkmaar (1998). Zij hebben eveneens het preventief pedagogisch programma Kinderen scheiden ook!© ontwikkeld, voor ouders en kinderen, en voor professionals. Daarnaast hebben enkele gerenommeerde professionals de tekst gelezen en waardevolle suggesties gegeven. Dat zijn: Mw. dr. Martine F. Delfos, biopsychologe en onderzoeker PICOWO, auteur van vele titels (zie onderstaand) en Dhr. drs. Jurjen A. Tak, orthopedagoog/ klinisch psycholoog, docent-supervisor Hogeschool van Amsterdam, docent Kinderen scheiden ook! bij RINO postacademische nascholing gedragswetenschappers, en eindredacteur Handboek Psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen; 


Wij zijn hen daarvoor zeer dankbaar!


De tekst is gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis over de gevolgen van scheiding voor kinderen en ouders, en op aanzienlijke praktijkervaring van de auteurs in het begeleiden van ouders en kinderen in scheidingssituaties. Onderstaand vind u een overzicht van gebruikte literatuur, ter referentie maar mogelijk ook ter verdieping.


Illustraties:
De kindertekeningen in de tipfolder van maart 2011 zijn vervaardigd door kinderen die:Aanvullende illustraties in de brochure van juni 2012 zijn op speciaal verzoek van de auteurs vervaardigd door leerlingen van de 7e klas van Vrije School Adriaan Roland Holst in Bergen (NH), binnen het vak tekenen. Zij hebben daarbij gebruik gemaakt van kleurpotlood en collagetechniek. Hun opdracht, na een korte introductie van het onderwerp en de doelstelling, was om binnen en geadviseerd kleurpallet zelf een onderwerp te kiezen uit de geboden thema’s. In de brochure zijn vier producties opgenomen, maar daarnaast zullen circa 15 andere geschikte producties worden gebruikt ter illustratie bij de meer uitgewerkte thema’s op het abonneedeel van onze website én in lezingen en presentaties die de praktijk verzorgd in het kader van training en opleidingen van professionals. Voor alle gebruikte illustraties en de vermelding van naam en leeftijd hebben de makers expliciet toestemming gegeven.


Vormgeving brochure:
Hans Holema, Creart Graphics . Hij heeft iets gemaakt dat mooi, aantrekkelijk, kleurrijk en leesbaar is geworden. Dank je wel!


Referenties
De Boer, G. (2008). Een testinstrument voor meisjes met gescheiden ouders. Doctoraalscriptie Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.


Cottyn, L. (2009). Conflicten tussen ouders na scheiding. Systeemtheoretisch bulletin, 27, 131-161.


Delfos, M. (2005). Klein en wijs, jong en getekend. Rouwverwerking bij kinderen en jongeren. In : Diekstra R. & Gravesteijn, C. (red.) (2005). Lieve Hemel. Over hulp bij rouwverwerking van kinderen en jongeren door opvoeders. Uithoorn: Karakter Uitgevers B.V.


Delfos, M.F. (2006). Weekendvaders/Wie kent vaders? Amsterdam: SWP.


Delfos, Martine (2010) Van alles twee. Over de betekenis van scheiding voor jonge kinderen. Nino: Amsterdam.


Delfos, M.F. (2000-2010). Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen van vier tot twaalf jaar. Amsterdam: SWP.


Delfos, M.F. (2006-2010). Ik heb ook wat te vertellen. Communiceren met pubers en adolescenten. Amsterdam: SWP.


Delfos, M.F. (2010). Ontwikkeling in vogelvlucht. Ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Amsterdam: Pearson Assesment and Information.


Epstein R. (2011). De 10 ultieme tips over opvoeding. Psyche en Brein, nr. 1, 2011. Antwerpen: Uitgeverij Cascade.


Verliefde, E. & Fiddelaers-Jaspers, R. (2005). Ruimte voor verdriet, omgaan met kinderen in verliessituaties. Leuven/Voorburg: Uitgeverij Acco.


Wallerstein, J.S. & Blakeslee, S. (1989). Nieuwe kansen: Mannen, vrouwen en kinderen tien jaar na de echtscheiding. Utrecht: Het Spectrum.


Worden, J.W. (1992, 1996). Verdriet en rouw. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.
Terugweekendvaders


nieuwe kansen


ruimte voor verdriet


lieve hemel


ontwikkeling in vogelvlucht


van alles twee


luister je wel naar mij?


ik heb ook wat te vertellen!