Begeleiding-aan-kinderen.phpMENU:31 Begeleiding aan kinderen

Praktijk voor kind, ouders en scheiding

>Wat bieden wij? > Begeleiding aan kinderen

Kinderen en Echtscheiding

Hulp bij het omgaan met de gevolgen voor kinderen

Begeleiding aan kinderen
Ouders zijn heel belangrijk voor kinderen. Ouders beïnvloeden het wereld- en zelfbeeld van hun kinderen op een directe manier, door een voorbeeld te zijn en door wat ze zeggen.
Kinderen hebben niet om een scheiding gevraagd. Hun leven bestaat uit spelen. Daarin ontwikkelen ze zich en verwerken ze hun blije en verdrietige ervaringen.
De reactie van een kind op echtscheiding wordt bepaald door vele factoren waarvan u er enkele als ouder kunt beïnvloeden. Hierdoor kunt u de nadelige gevolgen van de scheiding voor het kind beperken.

WAT BETEKENT EEN SCHEIDING VOOR KINDEREN EN HOE KUN JE HELPEN?

Veranderingen, verlies, nieuwe emoties, loyaliteitsvragen, zorgen en onzekerheid zijn voor kinderen stressfactoren. Stress is een natuurlijke reactie, die ontstaat als een mens zich bedreigd voelt. Ieder mens ervaart dit en een beetje stress op zijn tijd is nuttig; het helpt om dingen gedaan te krijgen. Maar hoe meer stress, des te moeilijker het is om de gewone dagelijkse dingen goed te hanteren.
Kinderen verschillen in hoe ze omgaan met stress; en ook in hoe veerkrachtig ze van nature zijn.
Kijk goed naar elk kind afzonderlijk en houdt rekening met diens veerkracht en diens kwetsbaarheid.

Je kunt stressfactoren beperken en de onvermijdelijke stress ‘opruimen’ door:

Hoe veerkrachtig ook, elk kind heeft door de scheiding een aantal extra dingen te leren (ontwikkelingstaken) en te verwerken (rouwtaken). Over deze ontwikkelings- en rouwtaken kunt u op onze site meer lezen als u zich abonneert.  

Praten is een van de belangrijkste manieren om duidelijk te maken wat er aan de hand is en om erachter te komen wat er in uw kind omgaat, ongeacht de leeftijd. Uw kind moet weten dat de scheiding los staat van uw gevoelens voor hem of haar.

Praten is niet altijd eenvoudig. Wat kunt u zeggen, hoe en op welk moment. Wat kunt u doen als uw kind zelf niet praat over wat het bezighoudt. Vaak kunnen of durven kinderen met papa niet over mama te praten, en andersom. Met anderen is het contact hierover soms ook moeilijk, terwijl die behoefte er bij de meeste kinderen wel blijkt te zijn. Ze willen 'wel eens praten met een onpartijdig iemand' (Erik, 12 jaar). Verschillende leeftijden en karakters vragen ook een verschillende benadering.

Naast de hulp aan ouders kunnen ook kinderen bij ons terecht voor een individueel gesprek of deelname aan een kindergroep. We willen nadrukkelijk stellen dat we geen therapie of behandeling bieden, maar dat we voor kinderen een plek zijn waar zij kunnen praten over de scheiding en wat dat voor hen betekent. Wel hebben wij een netwerk van deskundigen om ons heen om zonodig in die richting te kunnen doorverwijzen. Wij kunnen u adviseren over geschikte boeken voor kinderen. Ook kunt u een overzicht van actuele kinderboeken over scheiding bij ons aanvragen.

  1. Een individueel gesprek
  2. Deelname aan de kindergroepen 'Kinderen scheiden ook!'