Begeleiding-aan-kinderen.phpMENU:31 Begeleiding aan kinderen

Praktijk voor kind, ouders en scheiding

>Wat bieden wij? > Begeleiding aan kinderen

Kinderen en Echtscheiding

Hulp bij het omgaan met de gevolgen voor kinderen

Deelname aan de kindergroepen 'Kinderen scheiden ook!'
In kleine groepen gaan wij met kinderen 'in gesprek' over hun situatie binnen de scheiding. Door middel van spel, opdrachtjes en oefeningen, zijn zij dan bezig met, praten over en vragen naar alles wat hen in verband met de scheiding bezighoudt. Ze leren gevoelens te verkennen, te verwoorden en problemen of wensen te bespreken met hun ouders.
Ze herkennen, erkennen en helpen elkaar bij hun ervaringen en praktische problemen.


Kinderen van 5 tot 8 jaar
In drie bijeenkomsten van 2 uur op woensdagmiddag.
Kinderen van 9 tot 12 jaar (basisschool)
In vier bijeenkomsten van 2 uur op woensdagmiddag.
Jongeren vanaf 12 jaar (voortgezet onderwijs)
In de vooravond van 18.30 tot 20.30 uur. Een intakegesprek gaat hier altijd aan vooraf en vindt plaats met minimaal 1 ouder. Bij voldoende aanmeldingen starten er groepen, meermalen per jaar. Kijk voor data bij praktische informatie of bel even!


Terug