Begeleiding-aan-kinderen.phpMENU:31 Begeleiding aan kinderen

Praktijk voor kind, ouders en scheiding

>Wat bieden wij? > Begeleiding aan kinderen

Kinderen en Echtscheiding

Hulp bij het omgaan met de gevolgen voor kinderen

Een individueel gesprek
Voor het goed kunnen oplossen van zorgen van het kind is hulp van beide ouders belangrijk. Toch lukt dat niet altijd. Meestal op verzoek van een of beide ouder komt een kind eens praten over wat hem dwarszit of bezighoudt. Een intakegesprek met minimaal 1 ouder gaat hier altijd aan vooraf, om de situatie van het kind in beeld te krijgen. Het kind mag daarna alleen of samen met de ouder(s) komen, eenmalig of een paar keer. Wat een kind vertelt, bespreken we in principe niet met de ouders, tenzij het kind dat wil, of wanneer we van mening zijn dat de veiligheid van het kind ernstig bedreigd wordt. Meestal helpen we het kind iets zelf te vertellen of vragen. Soms belt een kind later nog eens op met een probleem. Dan bespreken we dat telefonisch of als het uitgebreid is, dan maken we een afspraak. Oudere kinderen nemen soms rechtstreeks contact met ons op.


Terug