Waarom-een-Ouderschapsplan.phpMENU:21 Waarom een Ouderschapsplan

Praktijk voor kind, ouders en scheiding

>Het ouderschapsplan > Waarom een Ouderschapsplan?

Kinderen en Echtscheiding

Hulp bij het omgaan met de gevolgen voor kinderen

Waarom een Ouderschapsplan?
Een goed ouderschapsplan, met afspraken waarin beide ouders zich kunnen vinden, biedt de meeste kans om de nadelige gevolgen van een scheiding voor kinderen te beperken. Een scheiding gaat vrijwel altijd gepaard met heftige emoties en een periode van onzekerheid over hoe de toekomst er uit gaat zien. Deze emoties maken het veelal ingewikkeld om als ouders goede afspraken te maken over de invulling van het ouderschap. Afspraken die recht doen aan de behoeften en belangen van de betrokken kinderen.

De ervaring in onze praktijk wijst uit dat het voor ouders zeer moeilijk is om te overzien:

Door het zorgvuldig opstellen van een Ouderschapsplan worden veel conflicten en onnodige kwetsingen voorkomen. Conflicten tussen ouders na een scheiding zijn voor kinderen zeer belastend en schaden hun ontwikkeling.