Wat-is-een-Ouderschapsplan.phpMENU:20 Wat is een Ouderschapsplan

Praktijk voor kind, ouders en scheiding

>Het ouderschapsplan > Wat is een Ouderschapsplan?

Kinderen en Echtscheiding

Hulp bij het omgaan met de gevolgen voor kinderen

Wat is een ouderschapsplan?
Een Ouderschapsplan is een door ouders op schrift gesteld geheel van afspraken over de invulling van hun ouderschap na scheiding. Vanaf de geboorte verzorgen ouders hun kinderen meestal samen en voeden zij hen samen op. Zij hebben het als vanzelfsprekend met elkaar over wie wat doet, wie wanneer voor de kinderen zorgt, hoe zij om willen gaan met voeding, straffen en belonen, tv-kijken, cadeau's enzovoort. Ook praten ouders vaak dagelijks met elkaar over wat zij meemaken met hun kinderen, over wat zij goed en niet goed vinden gaan en over problemen die zich voordoen. Na een scheiding behouden ouders in principe beiden het gezag over de kinderen en blijven dus ook beiden verantwoordelijk voor hun verzorging en opvoeding. Ouders dienen hier nu expliciet afspraken over te maken omdat zij niet meer samen in een huis wonen. Bovendien gaan zij hun persoonlijke leven opnieuw inrichten en verandert hun ouderschap. Dit geheel van afspraken na een scheiding wordt een Ouderschapsplan genoemd. Het bevat afspraken betreffende de kinderen en het ouderschap.