Wie-zijn-we.phpMENU:44 Wie zijn we

Praktijk voor kind, ouders en scheiding

>Praktische informatie > Wie zijn we?

Kinderen en Echtscheiding

Hulp bij het omgaan met de gevolgen voor kinderen


Gerda de Boer (1962) is orthopedagoog en ouderschapsbemiddelaar. Zij heeft eerst zelfstandig gewerkt als docent Lichamelijke Opvoeding bij diverse verenigingen. Daarna werkte ze in enkele personeels- en leidinggevende functies in het bedrijfsleven en als communicatietrainer. Zij studeerde (ortho)pedagogiek aan de Educatieve Faculteit van Amsterdam (HBO 1993-1997 en Hogere Kaderopleiding Pedagogiek 1997-1999). Daar behaalde zij ook de 1e graad Pedagogiek Lerarenvariant. Ze studeerde Pedagogische Wetenschappen (hoofdrichting orthopedagogiek) aan de Universiteit van Amsterdam (1998-1999, 2007-2008, afgerond).

Na haar HBO-studie specialiseerde Gerda zich in de pedagogische begeleiding van ouders en kinderen bij echtscheiding en vestigde in 1998 een onafhankelijke praktijk, thans gevestigd in Alkmaar (NH). Daar biedt zij naast algemeen pedagogisch advies voornamelijk advies bij scheiding, ouderschap- en scheidingsbemiddeling, kinderbegeleiding bij/na scheiding, trainingen voor professionals. Zij sprak in de afgelopen jaren met één of beide ouders van ruim 300 gezinnen over de scheiding en het ouderschap na scheiding. Ook sprak ze met talloze 75 kinderen van 6 tot 21 jaar over de scheiding van hun ouders.

Op freelance basis werkt zij samen met andere pedagogen, psychologen, mediators en advocaten.

Gerda leverde een bijdrage aan diverse publicaties over kinderen en echtscheiding in (vak)tijdschriften. Zij schreef in 2011 en 2012 twee informatieve brochures over Kinderen en Ouderschap bij scheiding, o.a. voor de centra voor jeugd en gezin in Amsterdam en in de regio Noord-Holland Noord.

In 2004 en 2014 was zij als praktijkdeskundige betrokken bij de gedachtevorming in de Tweede Kamer over preventie van problemen bij kinderen door de scheiding van hun ouders. 

In maart 2015 tenslotte schreef zij een voorlichtings- en zelfhulpwebsite over scheiding en ouderschap na scheiding voor de GGZ organisatie Stichting Mirro, die e-health programma's verzorgt voor de geestelijke gezondheidszorg in Nederland.